Historisk korrekt?

Det er mange som velger seg historiske tidsepoker som de ønsker å leve ut gjennom et rollespill. Velger man seg mafia-tiden eller Den kalde krigen så er det en sak. Her finnes det mange kilder man kan finne frem til. Disse kan man bruke for å skape seg et relativt nøyaktig bilde av hvordan det var å leve på den tiden og ikke minst, hvordan folk oppførte seg.
Velger man noe som ligger lenger tilbake i tid, så stiller ting seg noe annerledes. Så spørsmålet blir ofte om det er nødvendig å være historisk korrekt?

Historie handler om tolkning

Jeg mener personlig at historie er snakk om tolkning. Det er svært ofte seierherrene i en konflikt som får muligheten til å skrive ned sin versjon av sannheten. Spørsmålet er hva ville taperne sagt om de hadde fått levert sin versjon av hendelsene.

Andre skriftlige kilder inkluderer kirkebøker, sanger og muntlige fortellinger som etter hvert ble skrevet ned. Vi vet ikke hvor mange personer som tolket en historie før den tilslutt ble skrevet ned.

Så uansett hvordan man snur og vender på saken, så vil det finnes flere versjoner av det som man kan kalle en sannhet. Noen er mer sannsynlig enn andre og noen historikere er flinkere til å tolke enn andre.

Et rollespill, ikke en akademisk øvelse

Vi som bruker mye tid på dette, legger også mye krefter i å sørge for at vi leverer en troverdig karakter. Samtidig så er det klart at denne karakteren skal være troverdig i det universet som vi spiller i. Her har vi blitt enig om reglene og bakgrunnen. Så noen elementer vil passe med tidsepoken, men mange vil ikke.

Dette er viktig å ikke legge for mye arbeid i å gjøre det historisk korrekt. Det er ingen som løper etter deg med en røde merkepenn og roper: ”Feil tidsepoke, de brukte ikke sverd i denne tiden.”